ตกงานต้องทำยังไง รวมข้อแนะนำดีๆไว้ที่นี่

ตกงานต้องทำยังไง รวมข้อแนะนำดีๆไว้ที่นี่

 

หากคุณกำลังตกงาน ขอให้ตั้งสติให้ดี อย่ามัวนั่งจิตตก มีหลายสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง และเตรียมความพร้อมสู่การหางานใหม่ มาเถอะมาลุกขึ้นสู้ คุณทำได้แน่นอน เราขอเอาข้อแนะนำดีๆมาบอกกล่าวกัน

1.จัดการเรื่องประกันสังคม โดยติดตามเรื่องเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน และ การเลือกว่า จะรักษาสิทธิความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมต่อไปหรือไม่   สำหรับลูกจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนว่างงาน จะมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ สำหรับผู้ถูกเลิกจ้าง จะได้รับประโยชน์ทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน สำหรับผู้ลาออกจากงาน ได้รับในอัตรา 30% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ตามเงื่อนไขในการส่งเงินสมทบแต่ละกรณี โดยผู้ประกันตนจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ว่างงาน

  1.   ตรวจเช็คข้อมูลทางการเงินของตนเองเป็นการด่วนว่า มีสินทรัพย์ หนี้สิน เงินลงทุน ภาระผูกพันอะไรอยู่บ้าง ยังมีแหล่งรายได้ที่ยังเหลืออยู่บ้างไหม และมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ของตนเองและครอบครัวอยู่เท่าไร จัดการกับสุขภาพการเงินของคุณให้ดีอย่างสร้างหนี้เพิ่มและพยายามลดรายจ่าย  ลดรายจ่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต จ่ายให้น้อยลง

4.จัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ในส่วนเงินสะสมและผลประโยชน์เงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ จะได้รับก็ต่อเมื่อคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขของกองทุน เช่น มีอายุงานถึงเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อคุณออกจากงานจะมีทางเลือกคือ รับเงินก้อน โดยถือว่าเป็นการลาออกจากระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่รับเงินก้อนนี้ โดยคงเงินไว้ในระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อน เพื่อรอโอนย้ายไปยังกองทุนสำรองใหม่ของบริษัทนายจ้างในอนาคต

5.มองหางานใหม่เร่งหางานใหม่ให้ได้เร็วที่สุด เป็นเรื่องดีแต่ควรหางานที่จะทำให้มีความสุขระยะยาว โดยพิจารณา ตัวงาน รายได้ และ ผู้ร่วมงาน  เมื่อมีงานที่หมายปองไว้แล้วถึงเวา อัพเดทเรซูเม เพิ่มเติมประสบการณ์และความสามารถลงไปเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง และอย่าลืม เปลี่ยนข้อมูลและรูปปถ่ายให้เป็นปัจจุบัน

6.ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง  ระหว่างหางานใหม่ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปล่อยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็ควรมีการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารในภาษาต่างประเทศ ฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

7.มองหาความท้าทายใหม่ๆ   ถ้าคุณเคยฝันถึงอาชีพอิสระ นี่อาจเป็นโอกาสในการหางานแบบที่ต้องการ การเป็นเจ้านายตนเอง ไม่ต้องคอยเป็นลูกจ้างใคร การทำงานในลักษณะ Freelance อาจจะมาถึงคุณในเวลานี้

  1. ในเมื่อตกงานแล้วก็อู้สักหน่อย ไปชาร์จแบตตัวเองให้เต็มที่ ไม่ต้องเร่งรีบ ไม่ต้องทำงาน ใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างเต็มที่ เดินสายพบปะสังสรรค์ ญาติที่ห่างหาย เพื่อนฝูง หรือผู้ร่วมงานเก่าๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต มีแรงแล้วก็หางานใหม่ อย่าเครียดจนเกินไปยิ่งจะทำร้านตัวเองไปกันใหญ่

 

Please follow and like us:
Comments are closed.